Trường Tiểu học Ba Sao 1 (huyện Cao Lãnh) vượt khó phổ cập bơi cho trẻ em

.