Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 9 của phòng GDĐT TP. Cao Lãnh