Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 5 của phòng GDĐT H.Hồng Ngự