Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Bình
Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0908536749, 0925381077
Email ntbinh.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách