A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu chuyển viên chức về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu năm 2020

Căn cứ Công văn số 960/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp chuyên năm học 2020-2021 thì số học sinh đầu vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu tăng thêm 70 học sinh (tương đương 02 lớp) so với kế hoạch đề ra

Xét đề nghị tại Công văn số 88/THPTNQD ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu chuyển công tác giáo viên năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất điều chỉnh, bổ sung nhu cầu chuyển viên chức về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu năm 2020, cụ thể như sau:

Nhu cầu giáo viên từng môn

Toán

Vật lý

Sinh

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

Tin học

Tổng

3

2

1

4

1

2

1

14

Cá nhân có nhu cầu chuyển về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu thì thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Văn bản số 943/SGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về việc thực hiện chuyển viên chức về công tác tại trường trung học phổ thông chuyên năm 2020

Nội dung Công văn số 1009/SGDĐT-TCCB


Nguồn:Phòng Tổ chức cán bộ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới