Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 511/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lâm Thị Thu Hân, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A và trường THCS-THPT Hòa Bình

Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A và trường THCS-THPT Hòa Bình

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc, sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tam Nông. Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 144/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A đối với ông Phan Thanh Tùng, Quyết định số 145/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hòa Bình đối với ông Nguyễn Minh Tuyền.

Văn bản mới