Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 511/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lâm Thị Thu Hân, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Thực hiện chuyển viên chức về công tác tại trường trung học phổ thông chuyên năm 2021

Thực hiện chuyển viên chức về công tác tại trường trung học phổ thông chuyên năm 2021

Nhằm bổ sung số giáo viên còn thiếu cho năm học 2021-2022 tại các trường THPT chuyên trong tỉnh, ngày 22/4/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 568/SGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện việc chuyển viên chức về công tác tại các trường THPT chuyên năm 2021

Văn bản mới