Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Toản

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Toản

Chiều ngày 20/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Toản cho ông Nguyễn Thanh Phương. Tham dự có bà Nguyễn Thúy Hà – Giám đốc Sở; lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; về phía các đơn vị gồm Tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim

Chiều ngày 20/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim cho ông Trương Văn Lai. Tham dự có bà Nguyễn Thúy Hà – Giám đốc Sở; lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; về phía các đơn vị gồm Tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các TTGDTX năm học 2021-2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các TTGDTX năm học 2021-2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển như sau:

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thống Linh

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thống Linh

Chiều ngày 11/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thống Linh cho ông Lê Minh Tấn, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Thống Linh. Tham dự có bà Nguyễn Thúy Hà – Giám đốc Sở; lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường THPT Thống Linh.

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THPT Tam Nông

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THPT Tam Nông

Sáng ngày 03/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tam Nông cho ông Trần Văn Vũ, Giáo viên Trường THPT Tam Nông. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường THPT Tam Nông.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

Thực hiện Thông báo số 195/TB-SGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 20/01/2022 Sở GDĐT đã nhận 191 (một trăm chín mươi mốt) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của các thí sinh

Văn bản mới