A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng và bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tại Kế hoạch phối hợp số 258/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc phối hợp xây dựng và bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1193/SGDĐT-CTTT về việc Xây dựng và bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn đến các cơ sở giáo dục thực hiện.

Hình ảnh minh họa

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể viên chức ngành giáo dục, học sinh và cha mẹ học sinh hưởng ứng, gương mẫu chấp hành nghiêm và hợp tác với địa phương để xây dựng và bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Kế hoạch phối hợp số 258/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 25 tháng 8 năm 2021; thực hiện tổ chức tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn tại Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021; đảm bảo các yêu cầu về xây dựng và bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.


Tác giả: Phạm Đăng Sơn
Nguồn:Phòng CTTT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới