A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp các VideoClip bài dạy học trên truyền hình

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh thuận tiện theo dõi các kênh dạy học trên truyền hình. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các đường Link dạy học trên truyền hình. Quý phụ huynh và học sinh có thể theo dõi theo các đường link sau: 

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Lai Vung, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Hồng Ngự, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Sa Đéc, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Cao Lãnh, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Châu Thành, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Lấp Vò, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Thanh Bình, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Cao Lãnh, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tháp Mười, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tân Hồng, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tam Nông, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Hồng Ngự, ngày 10 - 14-01-2022)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị Trường Tương Lai)

>> Danh sách các bài dạy trên truyền hình Đồng Tháp.

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 3 

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 3 (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 3 

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 3 (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 4

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 4 (Tiếp theo) 

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 4 

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 4 (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 5 

>> Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 5 (tiếp theo)

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 5

>> Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 5 (tiếp theo)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Cao Lãnh)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Sa Đéc)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Châu Thành)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Lấp Vò)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Thanh Bình)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tháp Mười)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tân Hồng)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Tam Nông)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Hồng Ngự)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị trường Tương Lai)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị TP. Hồng Ngự)

>> Video clip dạy học online (Đơn vị huyện Lai Vung)


Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới