A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục chuyển trường

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1320/SGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm học 2022 – 2023. Theo đó, thực hiện chuyển trường có các nội dung chính sau:

1. Đối tượng chuyển trường

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Hồ sơ chuyển trường

a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (kèm theo xác nhận chuyển nơi cư trú hoặc giấy xác nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình của chính quyền địa phương nơi chuyển đến).

b) Học bạ (bản chính).

c) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (đối với học sinh THPT).

d) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường trung học nơi đi cấp.

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi đi cấp. Lưu ý: Áp dụng cho các trường hợp chuyển trường ngoài tỉnh.

3. Thủ tục chuyển trường

3.1. Chuyển trường trong tỉnh

* Bước 1: 

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh viết đơn xin chuyển trường; liên hệ trường trung học nơi chuyển đến để xin ý kiến tiếp nhận.

- Trường trung học nơi học sinh xin chuyển đến, tiếp nhận đơn và có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.

* Bước 2:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang đơn (có ý kiến của trường trung học nơi học sinh chuyến đến) đến trường trung học nơi chuyển đi.

- Trường trung học nơi chuyển đi:

+ Xác nhận cho phép học sinh chuyển đi.

+ Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh.

+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

* Bước 3:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang toàn bộ hồ sơ đến trường trung học nơi chuyển đến.

- Trường trung học nơi chuyển đến, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và bố trí học sinh vào học tại trường.

3.2. Chuyển trường ngoài tỉnh

* Bước 1:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh viết đơn xin chuyển trường; liên hệ trường trung học nơi chuyển đến để xin ý kiến tiếp nhận.

- Trường trung học nơi học sinh xin chuyển đến, tiếp nhận đơn và có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.

* Bước 2:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang đơn (có ý kiến của trường trung học nơi học sinh chuyến đến) đến trường trung học nơi chuyển đi.

- Trường trung học nơi chuyển đi:

+ Xác nhận cho phép học sinh chuyển đi.

+ Cấp 02 Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh: 01 Giấy giới thiệu gửi về Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi chuyển đi; 01 Giấy giới thiệu gửi cho trường trung học nơi học sinh chuyển đến.

+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

* Bước 3:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang toàn bộ hồ sơ đến Phòng GDĐT(đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT(đối với học sinh THPT) nơi chuyển đi.

- Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi chuyển đi:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Cấp Giấy giới thiệu gửi về Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi chuyển đến.

* Bước 4:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang toàn bộ hồ sơ đến Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi chuyển đến.

- Phòng GDĐT (đối với học sinh THCS)/Sở GDĐT (đối với học sinh THPT) nơi chuyển đến:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Cấp Giấy giới thiệu gửi về trường trung học.

* Bước 5:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh mang toàn bộ hồ sơ đến trường trung học nơi chuyển đến.

- Trường trung học nơi chuyển đến, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và bố trí học sinh vào học tại trường.

Đính kèm:

1. Công văn số 1320/SGDĐT-QLCL

2. Các mẫu đơn xin chuyển trường.


Tác giả: Mai Văn Rồng
Nguồn:Phòng QLCL Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới