Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được ban hành tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Những chính sách liên quan đến giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2021

Những chính sách liên quan đến giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2021

Trong tháng 11, một số chính sách liên quan đến giáo dục chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định về quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Kinh phí thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

UBND Tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

UBND Tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày 28/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản mới