Hội nghị triển khai nghiệp vụ tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Hội nghị triển khai nghiệp vụ tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Nhằm giúp các thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (Hội đồng) nắm vững qui trình, các bước lựa chọn SGK đảm bảo đúng qui định pháp luật, sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ tổ chức thực hiện lựa chọn SGK cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (Hội nghị).

Tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trong ngày 03 tháng 03 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các nhà xuất bản (NXB) và các công ty tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 8, lớp 11 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng hình thức trực tuyến (online). Thành phần tham dự buổi hội thảo gồm ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc, Sở GDĐT, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên, đại diện và báo cáo viên các nhà xuất bản và các công ty, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và tất cả giáo viên bộ môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham dự Hội thảo.

Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 4  theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiếp cận và nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa (SGK) lớp 4 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt, đồng thời, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK lớp 4 để có cơ sở lựa chọn SGK theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về ban hành quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) một cách phù hợp, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.

Hội nghị triển khai lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học năm 2023

Hội nghị triển khai lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học năm 2023

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học, từng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên nắm vững, hiểu và thực hiện đúng, tốt công tác đề xuất lựa chọn sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh, hướng dẫn của Sở GDĐT; đồng thời, để giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trong việc thực hiện đề xuất lựa chọn SGK; sáng ngày 22 tháng 02 năm 2023, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai lựa chọn SGK cấp Tiểu học năm 2023 (Hội nghị) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại Sở GDĐT và 256 điểm cầu trực tuyến tại các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học với hơn 5.844 đại biểu.

Tập huấn chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi ở thành phố Sa Đéc

Tập huấn chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi ở thành phố Sa Đéc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục mầm non (GDMN) và giáo viên mầm non của Thành phố Sa Đéc có thể nhanh chóng triển khai và áp dụng nhuần nhuyễn những nội dung mới của Chương trình GDMN sau sửa đổi vào công tác quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Sa Đéc đã tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ quản lý và giáo viên  ( CBQL-GV) của các trường Mầm non, Mẫu giáo và các cơ sở mầm non tư thục độc lập trên địa bàn thành phố vào ngày 24 tháng 9 năm 2022.

Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Nhằm giúp giáo viên sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3 hiệu quả, xây dựng kế hoạch bài dạy, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và các môn học lớp 1, lớp 2 và lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên dạy tiếng Anh và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Anh lớp 3 triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Cao Lãnh, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp phối hợp các công ty, nhà xuất bản (NXB) có SGK được lựa chọn tổ chức lớp bồi dưỡng sử dụng SGK môn Tiếng Anh lớp 3.

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp  lớp 1, 2, 3”

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”

Nhằm thẩm định tính khoa học, tính thực tiễn của nội dung Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3; tính vừa sức đối với học sinh lớp 1, 2, 3 và đồng thời để có cơ sở thực tiễn, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức qua việc dạy thực nghiệm để hoàn chỉnh Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3 và đưa vào giảng dạy từ năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”.

Văn bản mới