Tập huấn chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi ở thành phố Sa Đéc

Tập huấn chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi ở thành phố Sa Đéc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục mầm non (GDMN) và giáo viên mầm non của Thành phố Sa Đéc có thể nhanh chóng triển khai và áp dụng nhuần nhuyễn những nội dung mới của Chương trình GDMN sau sửa đổi vào công tác quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Sa Đéc đã tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ quản lý và giáo viên  ( CBQL-GV) của các trường Mầm non, Mẫu giáo và các cơ sở mầm non tư thục độc lập trên địa bàn thành phố vào ngày 24 tháng 9 năm 2022.

Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Nhằm giúp giáo viên sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3 hiệu quả, xây dựng kế hoạch bài dạy, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và các môn học lớp 1, lớp 2 và lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên dạy tiếng Anh và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Anh lớp 3 triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Cao Lãnh, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp phối hợp các công ty, nhà xuất bản (NXB) có SGK được lựa chọn tổ chức lớp bồi dưỡng sử dụng SGK môn Tiếng Anh lớp 3.

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp  lớp 1, 2, 3”

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”

Nhằm thẩm định tính khoa học, tính thực tiễn của nội dung Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3; tính vừa sức đối với học sinh lớp 1, 2, 3 và đồng thời để có cơ sở thực tiễn, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức qua việc dạy thực nghiệm để hoàn chỉnh Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3 và đưa vào giảng dạy từ năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”.

Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho tất cả cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) nội dung Mô đun 2, 3 đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018; đảm bảo tất cả CBQL, GV các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành nội dung và yêu cầu cần đạt Mô đun 2, 3 theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng GV cốt cán và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện CTGDPT 2018 (Mô đun 3 dành cho CBQL, Mô đun 2 và 3 dành cho GV).

Hội thảo, hội giảng dạy học môn tiếng anh lớp 1, năm học 2020 - 2021

Hội thảo, hội giảng dạy học môn tiếng anh lớp 1, năm học 2020 - 2021

Nhằm giúp cho cán bộ quản lí và giáo viên nắm vững quy trình, phương pháp dạy học, chuẩn kiến thức kĩ năng, vận dụng các phương pháp phù hợp với đặc trưng môn học, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 1 để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 16 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo, hội giảng dạy học môn Tiếng Anh lớp 1, năm học 2020 - 2021 tại Trung tâm Văn hoá Học tập Cộng đồng xã Định Yên, huyện Lấp Vò.

Văn bản mới