A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Căn cứ kế hoạch thanh tra số 164/KH-TTr ngày 24 thánh 9 năm 2021 về công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn thanh tra tiến hành làm việc từ ngày 28/3/2022 đến ngày 08/4/2022 đối với các trường THPT Tân Hồng, Mỹ Quí, Tháp Mười, Đốc Binh Kiều, Phú Điền; THCS-THPT Hoà Bình, THCS-THPT Tân Mỹ; THCS-THPT Tân Thành; Trung tâm GDTX Tỉnh và Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc.

          Hình ảnh Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Phú Điền

Nội dung thanh tra theo quy định tại các văn bản: Công văn số 178/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2021; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo, từ năm học 2013-2014; Công văn số 202/SGDĐT-TTr  ngày 17 tháng 11  năm 2021 của Sở GDĐT về việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan.

Thông qua công tác thanh tra nhằm xem xét, đánh giá và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện các quy định của phát luật về phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường THPT; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị. Từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả, giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Đoàn làm việc tại trường THPT Phú Điền


Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới