A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 20/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT) có nhiệm vụ chủ yếu là phát triển nguồn nhân lực, GDĐT đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế với các nội dung:

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản lý công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người. Tiếp tục đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo. Xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

- Triển khai có hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa theo mô hình mở, khung trình độ quốc gia, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số.

- Phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT trên cả nước đáp ứng nhu cầu học tập và học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học, chú trọng các trường sư phạm đào tạo giáo viên và các trường đào tạo khối ngành sức khỏe; phát triển cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao theo chuẩn khu vực và thế giới, ưu tiên nguồn lực phát triển các trường công nghệ, hình thành cá trường đại học chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và thành lập các mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo, nâng cao khả năng thương mại hóa các các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tạo điều kiện cho người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận dịch vụ và giáo dục bình đẳng, có chất lượng và đảm bảo thực hiện công bắng xã hội.

- Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, chú trọng đến dạy và học trực tuyến, qua Internet, truyền hình, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; phát triển kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số trong GDĐT và dạy nghề; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm định chất lượng GDĐT; xếp hạng các trường đại học. Đẩy mạnh triển khai có chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo. tăng cường giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong GDĐT. Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nhằm tạo ra một nền tảng để học tập suốt đời. Thực hiện phân cấp quản lý, tăng cường tự chủ đối với đào tạo đại học phù hợp với xu thế chung của thế giới và thí điểm cơ chế tự chủ đối với trường phổ thông tại các đô thị lớn, các nơi có điều kiện. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, liên thông, nhất là các trường cao đẳng chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. Tăng cường hội nhập quốc tế trong GDĐT, thúc đẩy hình thành các khu giáo dục quốc tế tại Việt Nam. Kết hợp giữa GDĐT với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tạo ra sản phẩm trí tuệ, sáng tạo của Việt Nam.

Chính phủ giao Bộ GDĐT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược quốc gia phát triển giáo dục 2021 - 2030; Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới