A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên thanh tra giai đoạn 2022-2025

Trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra là điều cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động này đã được quy định tại Luật Thanh tra và các Nghị định có liên quan

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2014 Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Nhằm tăng cường, kiện toàn lực lượng cộng tác viên trong công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ công tác thanh tra trong thời gian tới.

Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xem xét, lựa chọn công chức, viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cần lưu ý đến độ tuổi còn trong giai đoạn để thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên những người đã tham gia giai đoạn vừa qua, lập danh sách đề nghị Sở GDĐT công nhận cộng tác viên thanh tra giai đoạn 2022 - 2025.

Nội dung văn bản đính kèm:

• 218/SGDĐT-TTr

Hình ảnh minh họa


Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới