A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021

Từ ngày 16/12 đến 18/12/2020, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2020 của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra hồ sơ của các đơn vị

Năm 2020, công tác PCGD, XMC được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, duy trì và nâng cao các kết quả đã đạt được trong năm trước. Trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác PCGD, XMC.

Đến nay, 143/143 xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố, duy trì và đạt chuẩn PCGD, XMC ở các mức độ. Các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường đã tích cực, nỗ lực đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng đối với các trường học đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Ban Chỉ đạo PCGD cấp huyện, cấp cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Chất lượng chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đến lớp, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo tiêu chuẩn; học sinh tiểu học, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,96%; tỷ lệ thanh thiếu niên 15 – 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 95,05%.

Từ kết quả kiểm tra công tác PCGD, XMC, đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục, đề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả PCGD, XMC cho các huyện, thành phố theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thời tháng 12/2020.


Tác giả: Nguyễn Nhựt Trường
Nguồn:Phòng GDTrH-TX&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới