A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Trong Quý IV/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (DVGDC). Các địa bàn được khảo sát là huyện Lấp Vò, Tháp Mười và Tam Nông. Tham gia khảo sát có 3.299 người được chọn ngẫu nhiên gồm 2.757 người dân có con/em đang theo học tại các trường mầm non, phổ thông và 724 học sinh trung học phổ thông.

Các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá chất lượng cung ứng DVGDC của các cơ sở giáo dục công lập thông qua trả lời phiếu hỏi. Nội dung các câu hỏi tập trung vào 05 lĩnh vực: Tiếp cận dịch vụ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục.

Kết quả trả lời các câu hỏi khảo sát, có 72,06% ý kiến trả lời đánh giá chất lượng cung ứng DVGDC của các cơ sở giáo dục trong tỉnh từ mức “Hài lòng” và “Rất hài lòng” (huyện Lấp Vò: 57,56%; huyện Tháp Mười: 73,49% và huyện Tam Nông: 76,77%).

Lĩnh vực “Tiếp cận dịch vụ giáo dục” đạt điểm bình quân 4,21/5 (huyện Lấp Vò: 4,15; huyện Tháp Mười: 4,31; huyện Tam Nông: 4,18); lĩnh vưc “Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt 3,81 điểm (huyện Lấp Vò: 3,86; huyện Tháp Mười: 3,67; huyện Tam Nông: 3,89); lĩnh vực “Môi trường giáo dục” đạt 4,16 điểm (huyện Lấp Vò: 4,08; huyện Tháp Mười: 4,16; huyện Tam Nông: 4,24); lĩnh vực “Hoạt động giáo dục” đạt 4,10 điểm (huyện Lấp Vò: 4,02; huyện Tháp Mười: 4,10; huyện Tam Nông: 4,18) và lĩnh vực “Chất lượng giáo dục” đạt 4,06 điểm (huyện Lấp Vò: 3,98; huyện Tháp Mười: 4,09; huyện Tam Nông: 4,10).

Tỷ lệ hài lòng chung (đáp ứng mong đợi của người dân đối với các cơ sở giáo dục công lập) đạt 83,21% (huyện Lấp Vò: 83,37%; huyện Tháp Mười: 85,12%; huyện Tam Nông: 81,13%). Theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 yêu cầu sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% năm 2020.

Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng củua người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới