A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện CT GDPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Công văn kèm theo các phụ lục hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với từng môn, từng lớp ở 2 cấp học. Đây là cơ sở để các đơn vị có cách tiếp cận tốt nhất đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục trung học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Theo đó:

Giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học

Hướng dẫn đã có sự kế thừa các văn bản trước đây của Bộ GDĐT về hướng dẫn tinh giản chương trình, nhưng không làm mất đi tính hệ thống và vẫn đảm bảo các nội dung cốt lõi.

Nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình năm học 2021-2022 thực hiện theo nguyên tắc giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học: không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn học, các nội dung đã quá cũ không còn phù hợp so với kiến thức khoa học hiện đại. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng đảm bảo yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với lớp 6 theo CT GDPT 2018 và chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với lớp học từ lớp 7 đến lớp 12 theo CT GDPT 2006.

Nội dung yêu cầu học sinh thực hiện mang tính logic, đảm bảo mạch kiến thức và phù hợp trong điều kiện giãn cách khi các em phải thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua giảng dạy trực tuyến và dạy học trên truyền hình.

Cụ thể đối với lớp 6, thực hiện CT GDPT 2018: Dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 theo (Phụ lục I). Trong đó, đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình; đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, thực hiện CT GDPT 2006: Dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn  điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo (Phụ lục II và Phụ lục III). Những môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT, cơ sở giáo dục tham khảo Phụ lục III đính kèm để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Không kiểm tra, đánh giá định kì những nội dung học sinh tự học

Công văn này thay thế Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

Trên cơ sở Công văn này, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại, kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Đặc biệt, Công văn lưu ý không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

* Chi tiết Công văn xem trong link đính kèm./.

https://drive.google.com/file/d/1UR633mZ-Q-EQGy2CNn4C2iS6379XbGqA/view


Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nguồn:Phòng GDTrH&TX Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới