A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022

Căn cứ Công văn số 200/SNGV-QLBG-HTQT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022, cụ thể như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn độ làm cầu nối học bổng cho sinh viên Việt Nam

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ Thực hiện theo Công văn số 835/BNG-THKT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Ngoại giao về việc cử ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022 được đính kèm. 2. Tổ chức thực hiện Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và có văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển (nếu có nhu cầu). Hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp (số 06, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp hồ sơ gửi về Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao.

Chi tiết xem thông tin tại: Thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022


Tác giả: Minh Nhật
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới