Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 094/2022 ngày 02/8/2022 của Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội thông báo về học bổng cấp cho ứng viên Việt Nam học tập tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia; Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a diện Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a diện Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Ác-mê-ni-a cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ác-mê-ni-a, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a diện Hiệp định năm 2022 như sau:

29 du học sinh đi du học tại Trường Đại học Minh Tân (Đài Loan)

29 du học sinh đi du học tại Trường Đại học Minh Tân (Đài Loan)

Chiều ngày 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Phát triển Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục Đài - Việt, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tổ chức Lễ tiễn du học sinh Đồng Tháp đi du học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (khóa 08). Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự.

Thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022

Thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022

Căn cứ Công văn số 200/SNGV-QLBG-HTQT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2022 như sau:

Triển khai quy định ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Triển khai quy định ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Thực hiện Nghị định 86/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 86) quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý, triển khai thực hiện Nghị định 86, tuyên truyền, phổ biến thông tin cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh biết; thực hiện xét, cử công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu khoa học ở nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Văn bản mới