Quyết định 58/QĐ-STC-PDQT về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Mua sắm TB bàn ghế học sinh cho các trường phổ thổng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 26/04/2019 1271 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềQD_58_phe_duyet_von_DT_MS_ban_ghe_HS_2019.pdf