A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ kết quả lựa chọn SGK của các hội đồng lựa chọn SGK cấp Tiểu học trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022, ngày 07 tháng 4 năm 2022, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND-HC về việc Phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó, danh mục SGK lớp 1 gồm 12 SGK, lớp 2  gồm 12 SGK và lớp 3 gồm 14 SGK.

Cũng vào ngày 07 tháng 4 năm 2022, lãnh đạo Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 445/SGDĐT-GDMNTH về việc công khai, tổ chức thực hiện danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học trong năm học 2022 - 2023, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học:

- Thông báo danh mục SGK được UBND Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Sử dụng hiệu quả SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật.

- Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2022 - 2023.

- Tổng hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt, báo cáo về Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

Đồng thời, Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến đánh giá, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lí.

Chi tiết Quyết định Phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đính kèm.

• Quyết định 325/QĐ-UBND-HC


Tác giả: Ngô Thúy Anh
Nguồn:Phòng GDMNTH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới