A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác thanh tra “Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT, năm học 2020 - 2021, Khóa ngày 18/4/2021”

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-TTr ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thanh tra  Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021. Sở GDĐT đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 về việc thanh tra công tác Coi thi, Chấm thi Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT, năm học 2020 - 2021, Khóa ngày 18/4/2021.

Ngày 16/4/2021, Đoàn Thanh tra đã triệu tập thành viên Đoàn để phổ biến kế hoạch thanh tra, triển khai nghiệp vụ thanh tra thi, phân công nhiệm vụ từng thành viên tiến hành thanh tra theo kế hoạch.

Kỳ thi được tổ chức với 41 Hội đồng coi thi, chấm thi tại các trường THPT trong tỉnh từ ngày 16/4/2021 đến ngày 19/4/2021. Công tác thanh tra Coi thi, Chấm thi Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT được thực hiện theo nội dung Công văn số 33/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT, năm học 2020 - 2021; Công văn số 507/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021, khóa thi ngày 18/4/2021; quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

Họp triển khai nghiệp vụ thanh tra coi, chấm thi, Kỳ thi nghề phổ thông, cấp THPT, Khoá ngày 18/4/2021

Thông qua công tác thanh tra nhằm phát hiện, điều chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả, giúp đơn vị thực hiện đúng quy định.

Qua kết quả thanh tra, tính đến ngày 19/4/2021, các Hội đồng coi thi, chấm thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2020 – 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng qui chế thi./.


Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới