QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị (gói thầu Số 04), thuộc dự án Mua sắm thiết bị tối thiểu cho các Trường mầm non, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng: 05/12/2020 261 lượt xem
Danh sách file (1 files)