phê duyệt dự toán Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin (Gói thầu số 04) thuộc Dự án Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng: 16/12/2020 258 lượt xem
Danh sách file (1 files)