Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 12/12/2020 1152 Lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềVanBanGoc_384_2020_NQ_HdND_79f93d36a3.pdf