A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ quy định học phí mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2022 – 2023

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2021/NĐCP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên học phí trong năm học 2021 – 2022 như năm học 2020 – 2021 nhưng sẽ tăng bắt đầu từ năm học 2022 – 2023.

Theo Nghị định nêu rõ, đối với giáo dục mầm non, phổ thông khung học phí năm học 2021 đến 2022, hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần đã ban hành năm học 2020 – 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Khung học phí năm học 2022 đến 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi phí thường xuyên như sau:

Đơn vị tính: nghìn/đồng/tháng

 

Vùng

Năm học

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thành thị

Từ 300

đến 540

Từ 300

đến 540

Từ 300

đến 650

Từ 300

đến 650

Nông thôn

Từ 100

đến  220

Từ 100

đến 220

Từ 100

đến 270

Từ 100

đến 330

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ 50

đến 110

Từ 50

đến 110

Từ 50

đến 170

Từ 50

đến 220

Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng 2 lần mức trần học phí nêu trên. Khung học phí đối với giáo dục tiểu học công lập như trên dùng làm căn cứ để HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên.

Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT quy định thì được tự xác định mức thu học phí.

Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.

Căn cứ khung học phí quy định nêu trên, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.

Trường hợp học trực tuyến, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đã được ban hành.

Nghị định cũng nêu rõ, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí  trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Nguồn: Nghị định số 81/2021/NĐCP


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới