Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023

Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023 Mới

Tiếp nhận Thông báo số 21-TB/CĐTBDCB, ngày 31/8/2022 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương về tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ Lãnh đạo toàn cầu SDGs (SDGs Global Leader) tại Nhật Bản năm 2023, ngày 27/9/2022 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 1799-CV/BTCTU thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương các nội dung về chương trình học bổng như sau:

Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” cho đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ

Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” cho đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ Mới

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Ngày 01/10/2022 Chi bộ 1 đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” cho đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ.

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường THPT chuyên năm 2022

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường THPT chuyên năm 2022

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông chuyên năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông chuyên năm 2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển, cụ thể như sau:

Văn bản mới