A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2020-2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tiếp tục hướng dẫn phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về Công nghệ thông tin sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".

Giáo viên dạy tin học tại trường chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.

Đẩy mạnh triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến đáp ứng quy định kỹ thuật về dữ liệu của Bộ (Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ GDĐT); kết nối trao đổi dữ liệu từ phần mềm quản lý trường học với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tăng cường sử dụng sổ điểm, sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử; triển khai các ứng dụng CNTT kết nối giữa phụ huynh với nhà trường, các ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.

Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện ở từng địa phương.

Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên qua hệ thống online


Tác giả: M.Nhật
Nguồn:Phòng CNTTTBTV Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới