A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kế hoạch “Hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 – 2025”

Trong những năm qua, tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra ngày càng phức tạp, để lại những hậu quả nghiêm trọng với nạn nhân là trẻ em và gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, một trong những ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn tình trạng này là trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em là rất cần thiết.

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ GDĐT, Ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 100 /KH-UBND ngày 29  tháng 3  năm 2021 của UBND Tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành độngquốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày 05 tháng 4 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Ban hành Kế hoạch “Hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm mục đích xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm và tăng cuong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Tổ chức tuyên truyền xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực và giáo dục các kỹ năng phòng, 

chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em 


Tác giả: Nguyễn Chánh Thi
Nguồn:Phòng CTTT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới