A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mục tiêu hỗ trợ là CBQL, GV, NV làm việc tại CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội.

Đối tượng hỗ trợ gồm: CBQL, GV, NV làm việc tại CSGD mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; CSGD tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng được hưởng chính sách bảo đảm các điều kiện sau: Là người đang làm việc tại CSGD ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/12/2021; nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/12/2021; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có xác nhận làm việc tại CSGD ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021-2022.

Nguồn: Internet

Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ một lần 3,7 triệu đồng/người áp dụng với CBQL, GV, NV chưa được hưởng và 2,2 triệu đồng/người áp dụng với CBQL, GV, NV đã được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người đối với CBQL, GV, NV chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và thực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

Điểm c, khoản 3, mục III Nghị quyết 103/NQ-CP quy định: "c) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung đối tượng, quy định mức hỗ trợ cao hơn nội dung chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác".

Nguồn: 103_NQ-CP.


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới