A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nhằm đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngày 28 thánh 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân đối với các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo Mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà và Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục phối hợp tập huấn, hỗ trợ cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức, nhất là đối với nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà.

Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động, đẩy mạnh kết nối thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Bưu điện Tỉnh tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong việc gửi, nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo các mô hình có sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện trên địa bàn Tỉnh được an toàn, chính xác, đúng quy định.

Nguồn: 22/UBND-KSTTH


Tác giả: M.Nhật
Nguồn:Phòng CNTTTBTV Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới