A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 22/01/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo nội dung Nghị định, việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục được quy định như sau:

1. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục

Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo; Phạt tiền.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Trục xuất; Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau: (1) Buộc hủy bỏ văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật. (2) Buộc hủy bỏ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học. (3) Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học. (4) Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh. (5) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được. (6) Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học. (7) Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại. (8) Buộc giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu. (9) Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ. (10) Buộc huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ. (11) Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ. (12) Buộc hủy bỏ kết quả công nhận đánh giá hoặc kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. (13) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản đã cấp. (14) Buộc chuyển người học về địa điểm đã được cấp phép hoặc đăng ký hoạt động giáo dục. (15) Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc bố trí dạy đủ số tiết, khối lượng học tập. (16) Buộc tổ chức bảo vệ luận văn, luận án hoặc tổ chức bảo vệ lại luận văn, luận án theo quy định. (17) Buộc đảm bảo điều kiện an toàn về cơ sở vật chất trường, lớp học. (18) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học. (19) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai. (20) Buộc thực hiện công khai theo quy định. (21) Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai. (22) Buộc trả lại các khoản chi không đúng quy định từ nguồn vận động tài trợ./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới