A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông

Ngày 09/11, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có văn bản xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính trên cơ sở thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh để ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy định, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số 288/HĐND-VHXH có ý kiến thống nhất nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về nội dung này, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: 

• 1035/UBND-KT

• 288/HĐND-VHXH


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới