A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Với mục đích xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, để làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập; huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 278/KH-UBND, ngày 23/11/2020 để triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tham gia thực hiện Kế hoạch có các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện ủy, UBND huyện, thành ủy, UBND thành phố, UBMT Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Công tác triển khai Kế hoạch thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ Quý 4 năm 2020, các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, quy trình đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” thực hiện theo quy định Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT, ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

Nội dung Kế hoạch 278/KH-UBND xem tại: Kế hoạch 278/KH-UBND 


Tác giả: Phạm Thanh Lâm
Nguồn:Phòng GDTrH-TX&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới