A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025

Nhằm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành Giáo dục các cấp với các ngành hữu quan và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên.

Ngày 24 tháng 3 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Ban hành Kế hoạch số 32/KH-SGDĐT về Phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn trường học. Đồng thời yêu cầu 100 % các trường trung học phổ thông, tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên trang thông tin và hình thức phù hợp khác của nhà trường ít nhất một tháng một lần.

Ảnh minh họa tập huấn công tác truyền thông phòng chống mại dâm cho các bộ quản lý, giáo viên cốt cán ngành Giáo dục

Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% học sinh trung học phổ thông được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên.

Hằng năm Sở GDĐT phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức tập huấn công tác truyền thông phòng, chống mại cho cán bộ quả lý, giáo viên cốt cán ngành giáo dục nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn góp phần vào công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tệ nạn xã hội trong trường học./.


Tác giả: Nguyễn Chánh Thi
Nguồn:Phòng CTTT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới