A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thay đổi cách tính số tháng dư trong tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi nhiều quy định về BHXH bắt buộc tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 (Ảnh Internet)

Một trong những thay đổi tại Thông tư 06 là điều chỉnh cách tính số tháng dư trong tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể:

1. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

Quy định cũ: Trường hợp có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

2. Từ 01/01/2021, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Cũng liên quan đến cách tính lương hưu, Thông tư 06 bổ sung 02 quy định mới như sau:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng BHXH bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

2. Việc xác định số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Nguồn: 06/2021/TT-BLĐTBXH


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới