A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông (THPT); Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Đoàn thanh tra làm việc tại trường THPT Trần Quốc Toản

Từ ngày 23/02/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các trường THPT Trần Quốc Toản, Thiên Hộ Dương, Đỗ Công Tường, Thống Linh, Cao Lãnh 1,  thành phố Cao Lãnh, và chuyên Nguyễn Quang Diêu gồm các nội dung nêu trên theo quy định tại Công văn số 09/SGDĐT-TTr ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Sở GDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2017; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo, từ năm học 2013 - 2014; Công văn số 66/SGDĐT-TTr ngày 19 tháng 5  năm 2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và các văn bản có liên quan.

Thông qua công tác thanh tra nhằm xem xét, đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện các quy định của phát luật về phòng chống tham nhũng; việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường THPT năm học 2020 - 2021; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới./.


Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới