A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Thông tư số 17/2022/TT-BTC và Quyết định 1373/QĐ-TTg tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh khoá X đã ban hành Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, nội dung và mức chi cụ thể như sau:

(1) Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tổ chức lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm theo quy định Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND.

(2) Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát..., học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết theo quy định Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND.

(3) Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn...; bồi dưỡng báo cáo viên/hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý TTHTCĐ theo quy định Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND.

(4) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập theo quy định Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND.

(5) Chi điều tra, nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra... theo quy định Nghị quyết 137/2017/NQ-HĐND.

(6) Chi tiền điện đối với các lớp học tại TTHTCĐ ban đêm; hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại TTHTCĐ: Giám đốc TTHTCĐ quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán được giao của đơn vị và thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

(7) Chi các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo quy định Nghị quyết 137/2017/NQ-HĐND.

(8) Hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh; mua sổ sách cho giáo viên theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung: 250.000 đồng/lớp/năm học; tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: 200.000 đồng/người/buổi.

(9) Chi tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ... theo quy định Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

(10) Chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ: Mức chi tiền công theo hợp đồng lao động trên cơ sở lương tối thiểu vùng và đảm bảo tương quan với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành...;

(11) Trường hợp huy động tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND.

Nguồn: 09/2022/NQ-HĐND


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới