A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng

Tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/4/2022.

Nghị quyết áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, giáo viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, mức chi cụ thể như sau:

(1) Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng theo quy định tại Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh.

(2) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng theo quy định tại Nghị quyết số 142/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh.

(3) Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn bồi dưỡng:

a) Thành viên chính trực tiếp biên soạn chương trình, viết giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới: 0,19 x lương cơ sở do nhà nước quy định (hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở).

b) Thành viên chính trực tiếp chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn bồi dưỡng: Mức chi bằng 80% tại điểm a khoản 3 Điều này.

c) Chi hội đồng thẩm định: Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng/ngày/người; Phó Chủ tịch: 200.000 đồng/ngày/người; Uỷ viên, thư ký: 150.000 đồng/ngày/người.

d) Thuê chuyên gia tư vấn độc lập thẩm định biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới: 1.000.000 đồng/ngày/người.

đ) Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn bồi dưỡng, mức chi bằng 80% tại điểm d khoản 3 Điều này.

(4) Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến:

a) Các khoản tiền công (theo Phụ lục đính kèm).

b) Chi phí quay video bài giảng (thời lượng tối đa của video không quá 90 phút; giá bao gồm công kỹ thuật viên và thiết bị; chưa bao gồm phí di chuyển, lưu trú, ăn uống của kỹ thuật viên (1-2 người)) theo đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình.

c) Chi biên tập video (cắt/ghép video theo yêu cầu của chuyên gia; chuyển đổi định dạng, độ phân giải, làm việc theo chỉ đạo của chuyên gia) theo đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình.

d) Chi nhập liệu nội dung dạng văn bản (bao gồm chèn ảnh có sẵn); chi số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến gắn với hoạt động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu cầu bản ghi (file), trong đó nêu rõ đáp án); chi số hóa nội dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập; chi phí gia công bài giảng điện tử tương tác (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh.

(5) Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên

a) Chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng bằng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

b) Chi thù lao nhân viên giám sát, vận hành hệ thống học tập trực tuyến: 100.000 đồng/người/ngày.

(6) Chi thuê biên dịch, phiên dịch theo quy định Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND Tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.

(7) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc khi tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng: 200.000 đồng/học viên.

Phụ lục

Mức chi các khoản tiền công thực hiện số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

STT

Nhiệm vụ

Đối tượng hưởng lương ngân sách
 (thù lao thực hiện nhiệm vụ )

Đối tượng không hưởng lương ngân sách (mức lương chuyên gia theo ngày)

(đơn vị tính: đồng/nhiệm vụ)

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

1

Xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi các hoạt động dạy học) của bài học

750.000

600.000

480.000

380.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

750.000

2

Xây dựng nội dung chi tiết của bài học (từng hoạt động) theo kịch bản dạy học

600.000

480.000

380.000

300.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

750.000

3

Chuyên gia/giáo viên ghi hình

480.000

380.000

300.000

240.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

750.000

4

Xây dựng bản yêu cầu/hướng dẫn biên tập video (hậu kỳ, thời lượng video tối đa 90 phút)

380.000

300.000

240.000

200.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

750.000

5

Thống kê và xử lý bản dữ liệu kết quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng

300.000

240.000

200.000

160.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

750.000

Ngu

Nguồn: 05/2022/NQ-HĐND


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới