A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 15/7, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh ký ban hành Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục công lập, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, nội dung và mức chi cụ thể như sau:

(1) Chi Hội đồng thực hiện nhiệm vụ thẩm định, đối với Chủ tịch: 350.000 đồng/người/ngày; Phó Chủ tịch: 280.000 đồng/người/ngày; Ủy viên, Thư ký: 230.000 đồng/người/ngày. Thời gian tối đa 10 ngày.

(2) Mức chi nước uống cho Hội đồng: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/người.

(3) Chi đi công tác: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh.

(4) Các khoản chi khác (văn phòng phẩm, tài liệu, thông tin liên lạc, thuê hội trường và các chi phí khác) để thực hiện nhiệm vụ: Mức chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục phân bổ hàng năm theo phân cấp ngân sách; nguồn tài chính của các cơ quan, đơn vị; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu từ ngày 25/7/2022.

Nguồn: 08_2022_NQ-HĐND


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới