A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực thi hành

1. Từ ngày 20/10/2020, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học có hiệu lực thi hành với một số điểm mới:

a) Đối với Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Giáo viên cần sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, chủ yếu thông qua lời nói để chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chỗ chưa đúng và cách sửa chữa. Đồng thời, chỉ viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết.

Đối với việc kiểm tra định kỳ, thay vì đề kiểm tra có 4 mức độ như trước đây thì thông tư này quy định giáo viên thiết kế theo 3 mức độ nhận biết, kết nối, vận dụng. Bộ GD-ĐT đã bỏ quy định giáo viên tiểu học không chấm điểm 0 với bài kiểm tra định kỳ của học sinh. Bộ yêu cầu giáo viên tiểu học sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân đối với bài kiểm tra định kỳ của học sinh. Sau khi nhận xét và chấm điểm, bài kiểm tra được trả lại cho học sinh, điểm của bài kiểm tra không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Việc đánh giá học sinh vào cuối năm học sẽ căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu của học sinh. Bốn mức đánh giá học sinh gồm: Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt; "Hoàn thành"; "Chưa hoàn thành".

Lộ trình thực hiện: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5. Các mốc thời gian này tương ứng với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

b) Đối với Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Nhà giáo, giáo viên tiểu học không được hút thuốc, uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xét nội dung giáo dục…

Không còn cấm giáo viên tiểu học sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp như quy định cũ trước đây. 

Giáo viên cũng không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Một số quyền của giáo viên được mở rộng:

- Giáo viên tiểu học có thêm quyền cho phép học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục; được giảm giờ lên lớp hàng tuần.

- Giáo viên có quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, điều chỉnh nội dung bài học; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường

Trình độ đào tạo theo chuẩn: Gíao viên tiểu học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

2. Từ ngày 01/11/2020, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực thi hành với một số  điểm mới:

a) Hồ sơ sở sách được tinh giản

Theo Điều lệ hiện hành (khoản 3, Điều 27, Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ th6ng có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT), sổ sách, hồ sơ của giáo viên gồm: Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ điểm cá nhân; Giáo án (bài soạn).

Theo Điều lệ mới (khoản 3, Điều 21, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT) quy định những loại hồ sơ sổ sách giáo viên cần là: Kế hoạch giáo dục của giáo viên theo năm học; Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Ngoài ra, đối với giáo viên chủ nhiệm cần thêm sổ chủ nhiệm.

b) Một số việc giáo viên không được thực hiện:

- Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

- Tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

- Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục ép buộc học sinh đóng tiền hay hiện vật.

- Phê bình học sinh THCS, THPT trước lớp, trước trường khi học sinh vi phạm khuyết điểm.

c) Hình thức kỷ luật với học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện

Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để các em khắc phục khuyết điểm; Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp, giúp đỡ học sinh; Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GDĐT…./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới