A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không tăng mức lương cơ sở năm 2021

Chiều  ngày 12 tháng 11 năm 2020, với 92,53% đại biểu Quốc hội tán thành, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã chính thức được thông qua. Trong đó có thông tin về mức lương cơ sở. Cụ thể:

Quốc hội thông qua không tăng lương cơ sở năm 2021 theo lộ trình mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng/tháng như Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ bởi chưa thể cân đối được nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2020 và năm 2021 cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Đồng thời, hiện nay, nước ta vừa phải tập trung phòng, chống dịch vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế cùng với đó là khắc phục những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế nên việc cân đối ngân sách Nhà nước năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, trong bối cảnh này, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp; công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, bảo đảm hụt thu ngân sách Nhà nước ở mức thấp nhất...Đặc biệt, tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Cũng liên quan đến mức lương cơ sở, trước đó tại Nghị quyết 122/2020/QH14, Quốc hội cũng tán thành không thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với các đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong năm 2020./.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới