A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Tháp đề xuất giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học trước

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc xin ý kiến không tăng mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh năm 2021-2022.

 

Ảnh Trường THPT Lấp Vò 2 tỉnh Đồng Tháp

Theo quy định, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021, trong đó, “Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Chương II Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định: “2. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo”. Mặt khác, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, chỉ áp dụng đến năm học 2020-2021, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, tại Điều 2 của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “Từ năm học 2017-2018 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo; giao Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế”.

Do đó, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua cũng như theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận giữ mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh của năm học 2021-2022 ổn định như năm học 2020-2021.


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới