A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDPT 2018

Ngày 03/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT 2018) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, cụ thể:

Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc.

Như vậy, chương trình giáo dục cấp THPT có 08 (tám) môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Điều chỉnh số môn học lựa chọn từ 10 (mười) còn 09 (chín) môn gồm: Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 04 (bốn) môn học trong 09 (chín) môn lựa chọn.

Mỗi môn học: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc; Mĩ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 03 (ba) cụm chuyên đề học tập của 03 (ba) môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ các môn học và các chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Đối với môn Lịch sử cấp THPT có thời lượng là 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm khi còn được coi là môn lựa chọn). Chuyên đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm 35 tiết/năm (như theo Thông tư 32/2018). Bộ sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà (chi tiết Thông tư xem file đính kèm)./.

Nguồn: Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT


Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nguồn:Phòng GDTrH&TX Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới