A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

03 chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ 2021

Những chính sách mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) tác động lớn đến người lao động từ năm 2021:

1. Tăng tuổi nghỉ hưu
           Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau:
          Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);
          Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.
          Căn cứ pháp lý: 
Điều 169 Bộ luật Lao động 2019
2. Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu
          - Đối với nam:
         + Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45%);
         + Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.
         Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.
         - Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.
         Căn cứ pháp lý: Điều 56 
Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
3. Thay đổi về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh
         Từ ngày 01/01/2021, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:
         - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
         - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (Hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT).
        - Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.

        Căn cứ pháp lý: Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014).


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới