Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại việt nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại việt nam

Ngày 15/4/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam với các nội dung chính sau:

Chiêu trò xúi giục phá hoại

Chiêu trò xúi giục phá hoại

QĐND - So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước thời gian gần đây có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc và lan rộng trên mạng xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận rõ âm mưu "nội công, ngoại kích”

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận rõ âm mưu "nội công, ngoại kích”

QĐND - Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", cùng với việc thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ nội bộ Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch cũng ra sức tiến hành các hoạt động công kích, chống phá, thực hiện chiêu trò "nội công, ngoại kích, phá từ bên trong" nhằm làm rối loạn, lung lạc ý chí của cán bộ, đảng viên, tiến tới mục tiêu cuối cùng là làm tan rã tổ chức của Đảng, hủy hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà nhân dân ta đang tiến hành.

Lại trò tung hỏa mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

Lại trò tung hỏa mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã “cắt gọt, bình luận thông tin một cách sai lệch, xuyên tạc tình hình nhằm kích động sự hoài nghi trong dư luận, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 20/3/2021. Theo đó, cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cụ thể như sau:

Văn bản mới