A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục

Thực hiện Công văn số 1625/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục; Công văn số 269/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch Phát triển cây xanh đô thi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1377/SGDĐT-CTTT về việc hưởng ứng phong trào trồng cây xanh trong ngành giáo dục đến các Phòng GDĐT huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung:

- Các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, hưởng ứng phong trào trồng cây xanh; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào trồng cây xanh trong các trường gắn với phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị về xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Hàng năm, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức lễ phát động trồng cây; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; thường xuyên tổ chức trồng các loại cây xanh tại nhà trường, gia đình, cộng đồng phù hợp với quy hoạch chung tại địa phương. Các trường rà soát, trồng mới cây xanh trong khuôn viên nhà trường bảo đảm vệ sinh và an toàn; trồng thay thế những cây chết, cây chậm phát triển; khuyến khích mỗi trường thực hiện 1 công trình cây xanh, vườn cây, vườn ươm tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm thực tế gắn với việc tham gia bảo vệ môi trường sống; phát huy các ý tưởng sáng tạo của học sinh trong việc trồng cây,...

Hình minh họa: Trồng và bảo vệ cây xanh

- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp theo hướng dẫn tại Quyết định số 691/QĐ – SGDĐT.CTTT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Sở GDĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp.

                                            (Hình 1)                                                                                   (Hình 2)

Hình minh họa: khuôn viên trường(H1) và nhà vệ sinh (H2) Xanh – Sạch – Đẹp

- Các đơn vị thực hiện hiệu quả: Công văn số 1625/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục; Công văn số 269/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch Phát triển cây xanh đô thi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

- Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị để triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19./.


Tác giả: Phạm Đăng Sơn
Nguồn:Phòng CTTT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới