• Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
  | Quản trị viên | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
  a Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính TTTrình tự thực hiệnCách thức thực hiệnThời gian giải quyếtGhi chúBước 1       Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức ...
 • Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  | Quản trị viên | 1758 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉDo các đơn vị nhập liệu sai từ năm 2014 trở về trước đối với THPT; từ năm 2005 trở về trước đối với THCS hoặc do cải chính ...
 • Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)
  | Quản trị viên | 2893 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH  Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc(Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)a Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính TTTrình ...