Câu hỏi:
Chưa nhận bằng tốt nghiệp
Nội dung:
Em tốt nghiệp trường THPT CHÂU THÀNH 2 năm 2014. Lúc đó e chưa nhận bằng tốt nghiệp. Hiện tại e muốn nhận bằng thì như thế nào ạ?
Người gửi:
Địa chỉ: Châu thành đồng tháp
Trả lời:
  • 09/09/2020  |  Quản trị viên đã phản hồi